Belbin

Belbin

In 2013 volgde ik de Belbin Masterclass bij Rob Groen van CMB en ben ik sindsdien bevoegd tot het afnemen van de testserie (16pf, DCT en PPQ) en de interplacemodule.

Het teamrolconcept van Belbin brengt de verschillende rollen in teams in kaart met hun specifieke kenmerken en eigenschappen en geeft inzicht in de manier waarop de verschillende rollen met elkaar interacteren en samenwerken. Door inzicht in het eigen profiel, leer je waar je waar je talenten liggen zodat je deze verder kan ontwikkelen. Het uitgangspunt van het Belbin Teamrolconcept is dat ieders individuele kwaliteiten en talenten van cruciale waarde zijn voor een team.

Belbin en spel

De persoonlijkheidsfactoren die onder elke Teamrol liggen, vormen ook een uitstekend vertrekpunt voor personageopbouw in spel. In de spelworkshop ‘Belbin in Improtheater’ gebruiken we de Teamrolllen als insteek voor spel en karakteropbouw.

Rollenspeler Belbin Teamtoppers

In de trainingen die Marion van de Coolwijk tweejaarlijks verzorgt, speel ik de teamrollen uit en verzorg ik de rollenspellen met de deelnemers.

Marion vertaalde het teamrolconcept naar het onderwijs en brengt deze inzichten en het materiaal wat ze erom heen ontwikkelde over op deelnemers aan deze training. Meer informatie: Teamtoppers.