Werkwijze

Mijn manier van werken

In elke samenwerking vind ik het belangrijk om goed af te stemmen en aan te sluiten bij jouw wens en jouw behoefte als klant. Daarom neem ik vooraf contact op om te weten wat je van mijn verwacht in een training of een workshop. Dit kan telefonisch, maar ik kan uiteraard ook langskomen.

Vrijblijvend gesprek

Als je eerst wilt kennismaken, dan maken we gewoon een afspraak om over en weer uit te zoeken hoe we kunnen samenwerken. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.

Scènes op maat

Als je voor een workshop, brainstormsessie of congres specifieke thema’s beeldend wilt maken door spel, dan schrijf ik scènes die aansluiten bij het thema. Van tevoren maak ik hiervoor een afspraak om met jou te inventariseren welk scènemateriaal past bij de thema’s die je wilt aansnijden. Daarna stuur ik je vrijblijvend een offerte toe.

Tijdens de training

Elke training is uniek. Dat geldt ook voor elke deelnemer. Ik speel dat gedrag en persoon waar een deelnemer mee wil oefenen en schakel zo nodig van ‘zacht’ naar ‘hard’ en andersom. Tijdens het rollenspel zelf garandeer ik veiligheid en mag humor een rol spelen. Achteraf geef ik gerichte feedback op wat ik gezien heb bij de deelnemer en geef aan wat dat bij mij teweeg bracht.

 

 

As You Like It – William Shakespeare